Od 1996 roku Agencja Artystyczna Baszta działa na wielu płaszczyznach szeroko pojętej sfery kultury i kreacji artystycznej. Przez szereg lat organizowaliśmy koncerty, wernisaże, teatry uliczne, wydawnictwa, happeningi i imprezy masowe o charakterze niekomercyjnym. Nasze działania to nie tylko płaszczyzna teoretyczno-projektowa, ale też konkretne przedsięwzięcia i działania cieszące się dużym powodzeniem. Wystarczy wspomnieć naszą sześcioletnią kulturalno-artystyczną działalność prowadzoną w olkuskiej zabytkowej Baszcie, współtworzenie Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama” czy zorganizowanie Festiwalu Teatrów Ulicznych. Od pomysłu, poprzez projekt, aż po produkt finalny realizujemy każde, nawet najbardziej abstrakcyjne, pozornie niemożliwe do wykonania przedsięwzięcie. Od 2003 roku realizujemy w Beskidzie Wyspowym cieszący się coraz większym zainteresowaniem projekt „Wioska Indiańska w Szczyrzycu”. Projekt ten powstał na bazie zakupionego starego, upadłego gospodarstwa sadowniczo-rolnego. Ponieważ zawsze priorytetem jest dla nas środowisko naturalne i działalność ekologiczna, wykorzystując walory naturalne otoczenia stworzyliśmy ekologiczny projekt pod nazwą „Eko Farma” oraz, oparty na wiedzy i zainteresowaniach muzyką etniczną „Ethno World”.
Wszystkie nasze działania cechuje nieszablonowe podejście do tematu i wyczucie panujących trendów. Staramy się, aby każde z nich było projektem promującym zdrowy tryb życia i ochronę środowiska naturalnego. Naszym wzorem jest działalność artysty fotografika Sebastiao Salgado.
Nasze motto brzmi „WYOBRAŹNIA TO WIELKI SEKRET SUKCESU”. Patrząc z perspektywy czasu widzimy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Należy tylko dobrze wszystko zaplanować, a następnie konsekwentnie zrealizować. Jeśli więc szukasz sposobu na życie lub nie wiesz w co zainwestować zgromadzony kapitał, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasze projekty
2016 - aabaszta.pl